All posts under hotel wyspiański

Jakże wybrać hotel?

Większa część z nas kojarzy branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które oferują nocleg. Trzeba jednak nie zapominać, że pomiędzy banalnym hotelem a pensjonatem są znaczne różnice. Nie można też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym albo gospodą. Hotelarstwo oraz hotel w Krakowie jest dokładnie połączony z turystyką. Rozkwit branży krajoznawczej[…]

czytaj więcej»